Адвокатски тарифи и цени на адвокат в Бургас

В Република България  с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Адвокатски услуги /процесуално представителство/

Вид на делотоЗа една инстанция
1Развод по взаимно съгласие от 400 лв.
2Развод по исков ред1200 лв.
3Самостоятелен иск за издръжка на малолетно / непълнолетно дете, за увеличаване / намаляване на издръжка500 лв.
4Иск за оспорване на бащинство1200 лв.
5Иск за родителски права / установяване на режим на лични отношения.цената се определя след запознаване със текущия казус
6Образуване на изпълнително производство за предаване на дете въз основа на издаден изпълнителен листцената се определя след запознаване със текущия казус
7Производство по Закона за защита от домашно насилие1200 лв.
8Иск за промяна на име400 лв.
9Трудово делоСпоред материалния интерес, но не по-малко от 800 лв.
10Изготвяне на брачен договорот 250 лв. според данъчна оценка на имота
11Изготвяне на нотариален актот 250 лв. според данъчна оценка на имота
12Производство по екзеватура (признаване на чуждестранен съдебен акт)500 лв.
13Жалба до Европейския съд по правата на човека (Страсбург)2000 лв.
14Жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебна зала150 лв.
15Отказ от наследство150 лв.
16Дело за делбаот 1500 лв. според данъчната оценка на имотите

За процесуално представителство по дела с определен интерес адвокатското възнаграждение е следното:

ИнтересХонорар
1Процесуално представителствоот 400 лв. според стойността на иска

Други услуги

  1. Устна консултация на място в кантората до 30 минути: 50 лв.
  2. Устна консултация при сделки с недживими имоти  – 80 лв.
  3. Преглед / становище на предварителен договор при покупка на имот / без корекции / – 180 лв.
  4. Преглед / становище на предварителен договор при покупка на имот / с корекции / – след устна консултация
  5. Семейна медиация – провеждане на процедура – 80 лв. / 60 мин.
  6. Проучване на вече образувано дело на място в съда /конкретен казус/ и изразяване на становище по него: 450 лв.
  7. Абонаментно обслужване на търговци, общини и други юридически лица – 800 лв. / месец.
  8. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи – 50 лв. за първа страница и 20 лв. за всяка следваща.
4.5/5 - (145 votes)