Адвокат Мирослав Ангелов предлага на своите клиенти юридическа помощ в следните направления и отрасли:

 • Търговско право: в нашата кантора можете да се допитате до услуги, касаещи различни видове търговски дружества по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Търговския закон на Република България. Можете да се информирате по въпросите с тяхното учредяване, сливане, преобразуване, закриване и други промени в обстоятелствата на съответното дружество;
 • Семейно право: изключително голям и специфичен клон от юридическата наука, който се базира главно на Семейния кодекс на Република България. Поради сложността на въпросите, които често водят не само до имуществени загуби, но и до емоционални сътресения за бившите съпрузи и децата.

Мирослав Ангелов, Адвокат в Бургас ще Ви съдейства при:

 • Бракоразводните дела по взаимно съгласие;

 • Разтрогване на брака по инициатива на една от страните и насрещно несъгласие – на другата;

 • Казуси във връзка с пътуването на детето зад граница;

 • Имуществената делба;

 • Домашно насилие и накърняване личността (в морален, емоционален и здравословен аспект);

 • Борбата за родителските права;

 • Борбата за попечителство над детето/ децата;

 • Установяването на произхода на детето чрез ДНК-експертизи;

 • Защита в съдебната зала, независимо дали сте ищец или ответник;

Имотно право: при много обстоятелства отношенията между съсобственици или борбата за собственост върху определени имоти е жестока. Понякога имуществените права се договарят без особено напрежение, друг път се стига да ожесточени разпри. И в двата случая подкрепата от страна на квалифициран и опитен юрист е неизменна.

В нашата кантора ще сътрудничим по въпроси, касаещи:

 • Изготвянето на нотариални актове;

 • Издаването на документи, удостоверяващи правото на строеж (суперфиция);

 • Организирането на проверки, свързани със сключени предварителни договори и др.

Ако се нуждаете от правни съвети или помощ в тези направления, адвокатската кантора на Мирослав Ангелов е на ваше разположение. Ще ви изслушат търпеливо, ще се запознат с вашата ситуация и ще ви бъдат максимално полезни.

Записване за консултация