Мирослав Ангелов е квалифициран и опитен юрист в сферата на търговското, имотното, семейното право, като може да предостави помощ и по въпроси извън обсега на посочените отрасли. Разполага със солидни компетенции, ползва се с авторитет сред адвокатската общност и е затвърдил името си на коректен и лоялен професионалист.

До услугите и помощта на нашата кантора могат да се допитат както физически лица, така и бизнес организации – стопански единици, смесени предприятия, ЮЛНЦ. Философията ни е да не поделяме клиентите по определени признаци, а да координираме работата си съобразно спецификата на техния проблем. В повечето случаи бизнес интересите нямат общо с частните, но допирните точки в обстоятелствата са налице и не могат да бъдат напълно изключени.

Ние подхождаме максимално комплексно и се стремим да разрешим проблемите Ви от начало до край. За тази цел сме създали здрави връзки с нотариуси, счетоводители и други тесни специалисти, които да съдействат на всеки етап от делото, досъдебното производство, подготовката и заверката на разнообразна документация и др.

Имате възможност да потърсите нашата подкрепа по всяко време. Можете да изпращате запитванията си по e-mail, да позвъните на посочените телефони или да запазите своя час за консултация на място в офиса.

4.5/5 - (179 votes)