Имот и покупко-продажбата му на реална цена по нотариален акт

Имот и покупко-продажбата му на реална цена по нотариален акт

/
Покупко-продажбите на недвижими имоти в България се увеличават благодарение на строителството на жилищни имоти и ниските лихви по ипотечни кредити. Въпросът за цената е от голямо значение при сключването на сделките.
Пълномощно за сделка с имот от чужбина

Пълномощно за сделка с имот, заверено от нотариус в чужбина

/
От 3 април 2016 г. чуждестранният нотариус може да удостоверява подписите върху пълномощни за разпореждане с българско недвижимо имущество без заверка на "съдържание". Както се посочва в Закона за задълженията и договорите, съдържанието и подписът трябва да бъдат заверени едновременно.
Видове и защита на търговска марка

Търговски марки / Регистрация и защита на търговска марка

/
За защита на търговска марка, може да я регистрирате на национално, европейско или международно ниво. Научете повече тук.
Запор на банкови сметки

Запор на банкови сметки в Европейския съюз

/
От 18 януари 2017 г. новият регламент No. 655/2014 на ЕС улеснява трансграничното събиране на дългове, включително чрез запор на банкови сметки.
Конфликт-Между-Съсобственици-/-Проблеми-При-Съсобственост

Конфликт Между Съсобственици / Проблеми При Съсобственост

/
Какво е съсобственост и как може да възникне конфликт между съсобственици? Разберете повече за споровете и конфликтите, които могат да възникнат между съсобствениците на имоти.
Регистрация на търговско дружество в България

Регистрация на търговско дружество в България

/
Регистрация на търговско дружество в България и възможните усложнения по време на процеса. Вижте как България привлича инвеститори с ниски данъци и бързоразвиващ пазар.
Постоянно-пребиваване-в-България-–-ползи-и-предимства

Постоянно пребиваване в България – ползи и предимства

/
Развивайте бизнес проекти в България - държава-членка на ЕС с ниска данъчна тежест. Изберете подходящ режим за пребиваване, съобразен с вашите нужди.
Извънреден труд - какво трябва да знаете

(Не) плащане на извънреден труд – какво трябва да знаете?

/
Разглеждането на (не)плащането на извънреден труд е важно за работниците, работодателите и обществото. Тази статия ще проучи аргументите и решенията по въпроса.
Правата и задълженията на родителите при бракоразводните дела

Какви са правата и задълженията на родителите в бракоразводните дела?

/
Разглеждаме правата и задълженията на родителите при бракоразводни дела, включително съвместно вземане на решения, режим на посещения и участие в живота на децата.